Bøllund er en meget lille landsby på 8 huse, der har et fælles vandværk og et forsamlingshus.

huset I midten af landsbyen ligger vores hus, bygget i 1948, i gadekærret. Byggeherren var en kendt modstandkæmper, der genbrugte materialer fra Tyskernes barakker i Give til at bygge huset til sin familie. Huset beliggenhed må skyldes i høj grad, at hans kone Lis var datter af købmanden, der havde butik overfor.
Under besættelsen havde Gestapo besøgt købmanden og krævet at få svigersønnen Vagns opholdssted at vide, ellers ville de sprænge købmandsbutikken. Købmanden siges at have svaret. 'Det vil da give et ordentlig brag'. Det har jeg fået at vide i midten af 1990 på politistationen i Vejle, hvor jeg underviste betjente i Tysk.
Huset er altså egentlig en barak, men modstandsmanden Vagn fik faktisk bygget et lavenergihus, inden lavenergi var opfundet. Fyringsanlægget er placeret i midten af huset i kælderen. Al spildvarmen går op i huset. Vinduerne er store og er der den mindste antydning af sol, varmes huset op til op over 30 grader Celsius af solen.
I midten af 1960erne blev der muret en gul sten omkring barakken, idet at male huset var både bekostelig og tog flere kræfter, end det var værd at arbejde med.
I 1978 købte min mand Anker huset og skiftede taget ud fra et fladt tag til et tag med rejsning. I 1993 udskiftede Anker vandrørene og tilslutningen til vandværket og indbyggede en vandmåler.
Vores have er intet særligt omgivet af en bøgehæk med nogle store træer mod Ullerupvej. Mod vest er der et læhegn med bøgetræer, hyldebær og syrenbuske. Læhegnet byder plads til mange smådyr og fugle.

Ved Bøllund Forsamlingshus generalforsamling 2013, blev der fejret 100 års jubilæum. Erik Skødebjerg samlede op på huset 100årige historie efter generalforsamlingen. Som lokal mand, der havde brugt huset som lille dreng, kendte Erik både gæsterne og gårdene de kommer fra. Jernbanen blev forlænget fra Give til Brande i 1913-1914, hvilket bragte lidt større velstand til egnen. Bøllund og Hedegaard fik forsamlingshus på samme år, og Øgelund fulgte et par år efter. Erik samlede op på baggrunden for forsamlingshusenes opståen. Hans udlægning er demokratiets begyndelse som årsagen. 'Fjolser' havde ikke stemmeret. Idet der kun 15% af befolkningen havde stemmeret, ville folket ikke finde sig i denne skæve udlægning af folkestyret. Forsamlingshusene blev bygget for at kunne mødes om at kæmpe om flere menneskers stemmeret. I 1911 afholdtes der flere møder om at opføre et forsamlingshus. Den 25.2.1913 blev der stiftet et aktieselskab der skulle bygge et forsamlingshus. Der fandtes 12,50 kroners aktier, 25 kroners, 50 kroners aktier. Huset havde das helt frem til 1960erne. Det oprindelige hus var 140 kvm. 3 år efter husets opførelse stiftedes Bøllund Gymnastikforening. kvindeholdetKvindeholdet blev fototgraferet af Fotograf Rasmussen i Give, der senere havde Biografen i Give. Erik kunne fortælle af de fleste på fotografierne, hvis familie de tilhørte, og flere af de tilstedeværende kunne genkende deres onkler og tanter på billederne. Aktiviteterne i de første 10-20 år var gymnastik, foredrag, dilettant, andespil, juletræsfest og folkedans og høstfest. I 1940 blev huset udvidet med 100 kvm, den nuværende store sal. De 2 festsange, der blev sunget ved indvielsen af den nye store sal i december 1941, var kopieret til at kunne synges igen. Allerede 14 dage efter indvielsen af den nye store sal afholdt Ullerup boldforening bal 5. juledag. Fordi tyskerne have beslaglagt alle større lokaler i Give by, afholdtes der mange arrangementer under krigen. Skolen brugte også huset som gymnastiksal. I 1965 var der diskussion om at nedlægge huset, så den blev omdannet til et interessentskab (I/S) Man kunne tegne interessenter. Så blev der råd til renovering. I 1966 kom der nye toiletter. Scenen blev fjernet i 1972, så der blev plads til den nuværende lille sal. Centralvarme blev installeret i 1973. Køkkenet blev moderniseret i 1977-78, og renoveret igen i 2012. Bøllund Forsamlingshus har sin hjemmeside (eller facebook) ved Landsforeningen Danske Forsamlingshuse.
Anker er født og opvokset på egnen. Som efternøler har han levet med forældre, der burde have været hans bedsteforældre. Hans ældre bror var allerede 17 år, da Anker blev født i 1950. Ankers forældre Rasmus og Jenny var noget særligt. Skolegangen i Ringive Skole foregik 3 dage om ugen, og læreren kunne ikke altid forstå, at man skulle have malket færdig, inden man kunne komme i skole. Da læreren og Rasmus, der også var menighedrådsformand, kom på kant med hinanden, fordi læreren meldte sig syg i meget lang tid, kom konflikten til at gå ud over Anker. Hans respekt for skoleviden blev temmelig grundigt ødelagt. Anker var så uheldigt, at hans uddannelsesønske til at blive flymekaniker, ikke kunne opfyldes, idet adgangskravene til uddannelsen blev ændret, mens han fulgte uddannelsesvejen, han var blevet rådgivet til. Med sit svendebrev i hånden, måtte han konstatere, at han nu skulle have en studentereksamen, for at kunne blive flymekaniker. Tabet af sin kæreste, der blevet dræbt i et trafikuheld, modgangen i sin erhvervsønske fik ham til at lave noget helt andet. Som konkurrencemenneske havde han prøvet flere forskellige sportsgrene med succes, så som rifleskydning og judo. Anker Han begyndte at få interesse for motor sporten.
I 1970 og 71 kørte han på lokal plan 100 ccm gokart - uden gear og kobling.
I 1972 skiftede han til 250 ccm go-kart med gear og deltog uden større succes i DM.
I 1973 deltog han i Formel Ford i løb i Skandinavien.
I 1974 og 75 deltog han så i WM i Formel 2000 og nåede en bronce-placering i WM.
Motorsporten tog en stor indhuk i Ankers privatøkonomi, så han nøjedes derefter med rifleskydning.
Fra 1975 til 1986 var Anker en kendt og anset skytte i Skandinavien, blev både dansk og nordisk mester, og vandt adskillige konkurrencer, både indendørs og udendørs. Terrainskydning kunne strække sig 570 m afstand til mål, mens baneskydning havde man 10 og 15 m baner, mens udendørsbaner var på 50m, 200m og 300m.
I 1980 blev Anker far, men da hans forhold gik i stykker i 1986 valgte han at stoppe med sporten.
Rasmus var en meget moderne menneske, der også var veluddannet for sin herkomst. Født i 1908, havde han også besøgt Ryslinge Højskole, der i begyndelsen af den 20.århundrede stod for en samfundskritisk uddannelse, men høje moralske værdier baseret på Christen Kold og Grundtvig. Rasmus Rasmus kom fra Højenegnen, syd for Vejle til Give, og da Jenny og han blev gift, startede de et hønserie i en lille ejendom ved Tykhøjetvej.
Senere fik de råd til en større gård ved Ringive.
Rasmus var primus motor i bygning af et frysehus, der udnyttede spildvarmen fra el-værket i Langelund. Han var den første på egnen, der anskaffede en traktor, som han også kørte for andre gårde, især med kartoffeloptagning. Hans fremskridts ånd var meget anset og han fik det tillidshverv at bevilge lån til landmænd fra Vejle Amts Indkøbsforening, som var en slags iværksætterhjælp til landmænd med mindre landbrug på mager jord. Hans menneskekundskab og hans pondus gjorde, at det kun skete een gang i hans historie, at en låntager ikke indfriede et lån.
Han blev spurgt, om han ville være borgmester i Give. Det afslog Rasmus.
I 1956 blev Rasmus konstatret med leukæmie, hvilket gjorde en svær indvirkning på hans og familiens liv. Som kun 6årig måtte Anker træde ind i de voksne pligter, og ingen stillede spørgsmålstegn ved det. Gårdens fysiske drift og Rasmus' fysiske opgaver gik over på Anker og en nabodreng, der hjalp til. Køerne skulle malkes, der skulle pløjes, sås og høstes. Storebroderen var kort forinden blevet gift og havde fået sin egen bedrift i Brande, men han overtog maskinstationens arbejde.
Familien opgav at drive landbruget i marts 1964, da Anker ikke vil overtage bedriften. Familie flyttede til Give i et næsten nyt parcelhus.
Jenny begyndte at arbejde i Dampvaskeriet i Give, da hun blev meget chokeret over forskellen mellem at være mere eller mindre selvforsynende på gården overfor at skulle købe alt i parcelhuset. Anker mener, at chokket blev årsag til Jennys sukkersyge.
Rasmus døde i februar 1989 i hjemmet.
Jenny, født i 1910, var den ældste af 5 søstre (Jenny, Metha, Astrid, Edith og Dagny), som var født og opvokset på Ulleruplundgården. Hun levede fuldstændig op til tidens kvinde ideal, som Dronning Ingrid havde propageret. Hun var dygtig husmor, dygtig i husflid, og fik hverdagen til at fungere. Vi mindes hende tit, når vi bruger de flotte håndsyede duge. Hun hæklede, strikkede og syede og var temmelig selvhjulpet til hendes død i 1993.
Mit navn er Britta Scholz, og jeg har været bosiddende i Danmark siden 1979.

Jeg er født i 1958 lige udenfor Hamburg, og opvoksede i trygge familieforhold i Harburg i en 3-værelses ejerlejlighed på 1.sal. Jeg oplevede begge min fars bedstefædre som barn, min farforældre, min mormor og hendes søster. I min forældres omgangskreds var jeg det eneste barn, men i vores opgang var vi en større flok børn, der legede med hinanden i baggården, hvor der var en sandkasse, græsplæne, en vaskeplads til bilerne og en tørreplads med tørrestativ til hele huset.
Familien Scholz Efter 4 år i grundskolen kom jeg på gymnasiet Schwarzenberg. Der fik jeg flere tjanser. Min tysklærer fandt hurtigt ud, at jeg var den eneste i skolen, der havde læst alle bøger i skolebiblioteket. Derfor blev jeg ansvarlig for biblioteket fra jeg gik i 6. klasse. Jeg blev også valgt ind i elevrådet, og min far blev formand af forældrerådet. Så vi to stod sammen om kritik og ros af lærere og deres metoder.
Efter 10. klasse skiftede jeg gymnasiet til Hochrad for at få det lille latinum. Skolevejen blev til 1½ time hver vej midt i Hamburg by. Da jeg fyldte 18, syntes min mor så, at jeg hellere måtte flytte tættere på skolen og blive selvstændig. Det gik hård udover mine karakter. Pengene rakte ikke til både husleje, bøger og mad. Så jeg arbejdede ca. 25 timer i ugen ved siden af skolen. Situationen var så slemt, at jeg var tæt ved at dumpe min studentereksamen. Kun med et 13-tal i sidste eksamen kunne jeg få huen. Så til den eksamen var der usædvanlig mange kontrollanter. Heldigvis klarede jeg den. En god veninde og jeg havde aftalt, at vi ville mønstre på hos Hamburg-Amerika-Linien efter studentereksamen, for at se verdenen og tjene penge. Hun kom afsted. Jeg havde mødt min eksmand kort før eksamen, og prioriterede kærligheden højere end eventyrlysten.
Efter et år hvor vi besøgte hinanden i hhv. Hamburg og Give, flyttede jeg til Danmark. Jens, min eks, var en kunstner, der levede af at hugge sten i sin fars stenhuggeri. Jeg skulle søge opholdstilladelse hver 3. måned. Men det tog 3 måneder at få en. Så jeg var 3 måneder lovligt og 3 måneder ulovligt i Danmark. Det pjat blev ordnet ved at blive gift i april 1980. I 1982 blev vi så forældre til en dejlig søn, Bjarke.
I 1988 blev vi seperaret og Bjarke blev hos sin far.
Britta I tiden efter seperationen var jeg meget nedtrykt, og fik meget hjælp af et par gode venner fra vores omgangskreds. Efter noget tid blev Anker og jeg så et par. Siden den 29.2.1992 er vi forlovet - men vi skal jo lige se om det holder.
Efter skilsmissen var jeg tilknyttet forskellige arbejdsgivere, som regnskabsvikar, oversætter og modersmålsunderviser. I november 1995 blev jeg ansat i GIVSKUD ZOO, og der arbejder jeg stadig.
Mens jeg arbejdede i Givskud Zoo, kunne jeg læse på universitet til tysk sprogvidenskab, IT-videnskab og Historie. Idet jeg arbejdede på fuld tid, tog studiet lidt længere tid end normeringen. Til gengæld betalte jeg selv hele uddannelsen. Den 10. april 2016 fik jeg min Kandidateksamen fra SDU Odense.
Efter min fars død den 10. august 2015, har jeg ikke mere familiær tilknytning til Tyskland. Derfor søgte jeg om dansk statsborgerskab, som jeg var så heldig at få fra og med den 26. december 2017.
Bøllund is a little village out on the heath with 8 houses, that share a waterplant and a community-house.

huset In the middle of the village is our house, build in 1948. The builder was a known resistance-fighter, who took the building materials from the German Nazi-baracks in Give. The placing of the house is probably here, because his wife Lis was the daughter of the trading-man across the street.
During WWII the Gestapo visited the shop to get to know the resistance-man Vagn's whereabouts. They threatened the shop-owner with bombing the place. The shop-owner is said to have answered: 'That will make some noise.' I was told this story by cops in the 1990s, when I was teaching German at the police-station.
The house is actually a barack. The resistance-man Vagn build a real low-energy house, even before low-energy was invented. The heating-device is placed in the middle of the house in the cellar. All spilt warmth is absorbed by the house above. The windows are large and the tiniest beam of sun heats the inside of the house up to 30 degrees Celsius easily.
During the 1960s the was build a brick wall around the wooden house, since paint and work-hours were to expensive. 1978 my husband Anker bought the house and gave the roof a make-over. 1993 Anker renewed the waterpipes and installed a watermeter.
Our garden is nothing special. But the is a beech hedgerow and toward the sideroad are som big beech-trees. Towards west there is a windbreak with beech trees, elderberry and lilac.
There is room for many small animals to live.
At the annual meeting for Bøllund Forsamlingshus (the community-house) in 2013, there were celebrations for the 100th anniversary.
The local historian Erik Skødebjerg recaptured 100 years of history for the community house. As a local man, who had been using the house as a little boy, Erik knew both the guests and the farms, they came from.
The railroad was built further on from Give to Brande in 1913-1914, which brought a little more wealth to the community. Bøllund and Hedegaard built a community-house the same year and Øgelund two years later.
Erik concluded on the background for the development of community-houses. His understanding is the beginning of democracy as a cause. "Fools" were not allowed to vote. About 15% af the people were allowed to vote, and people did not accept this interpretation of democracy. Community-houses were erected as meeting-places to fight for the rights to vote.
In 1911 there were several meetings for building the community-house. There was founded a company to build the house. There were issued shares of 12.50 kroner, 25 kroner and 50 kroner.
The house had until the 1960s an outhouse. The original house had 140 square meters.
Three years after the house was built, there was founded a gymnastic association. Women-team The women team was photographed by Photographer Rasmussen from Give, who had a cinema in town.
Erik was able to tell about most people, their families and a lot of the guest could recognize their uncles and aunts in the pictures. In the first 10 to 20 years, the house was used for gymnastics, lectures, dilettante, "duck-games", Christmas-tree-parties, folk-dance and thanks-giving-parties. In 1940 the house was enlarged with 100 square meters, the actual big hall. For the jubilee the songs written for the inauguration of the big hall in December 1941, had been copied to be sung again.
Already a fortnight after the inauguration The Ullerup Ball Club had a big party the 5th Christmas day. During WWII a lot of events were held in Bøllund, because the German occupants had seized all larger rooms in Give. The school used the house as a training facility.
In 1965 there were attemps to close the house, but a partnership was invented and the partners did invest. The big make-over became possible. I 1966 there was built toilets, central heating in 1973. The kitchen was modernized in 1977-78 and again in 2012.

Bøllund Forsamlingshus is member of the national society for community houses, called Landsforening Danske Forsamlingshuse.
Anker was born in this part of the country. Since he was 17 younger than his older brother, he grew up with parents, Rasmus and Jenny, who were old enough to be his grandparents.
Anker went to a little local school in Ringive. At that time the village school only had lessons 3 days a week, to give the children time to do farm-work. Still the teacher didn’t understand that many of the pupils had chores, like milking, in the morning before lessons. Unfortunately Rasmus, in his capacity as chairman of the parish council, had a quarrel with the teacher over his sick days, and the man wasn’t professional enough not to take it out on Anker. Because of this Anker lost his respect for formal education and the knowledge found in books.
In his youth Anker dreamed of becoming an air mechanic. In order to reach that goal, Anker took the advice given to him from a student counselor and left school early in order to become an apprentice car mechanic. Anker After Anker finished his apprenticeship he found out that the rules for admittance to training as a air mechanic had changed and an high school degree was now needed to get in, which Anker didn’t have. When Anker’s girlfriend is killed by a truck shortly thereafter, he decides to do something else with his life.
Being a competitive person, Anker had tried different sports, like judo and marksmanship with a rifle. Now he started in motorsports: In 1970 and 1971 he drove a 100 CCM non-shift go-cart in local events.
In 1972 he got a 250 CCM model go-cart with gearshift and took part in a national tournament. Not with much success though. In 1973 Anker updated to Formel Ford and entered into the Scandinavian Championship.
In 1974 and 1975 Anker took part in the World Championship for Formel 2000 and won 3. place.
Motorsport, however is expensive and it took its toll on Anker’s finances, so he decided to re-focus on his marksmanship.
From 1975 until 1986 Anker was a renowned marksman in Scandinavia. He partook in both indoor and outdoor tournaments, winning several including both the Danish and the Scandinavian Championship. Shooting in open terrain the target could be as far away as 570 meters. The indoor shooting range competed in 10 and 15 meters distance. On the outdoor range the distances were 50, 200 or 300 meters.
Anker became a father in 1980, but after his relationship fell apart in 1986, he choose to also end his sporting career.
Rasmus was a very progressive man. He was also rather well educated for a man of his background. Being born in 1908 meant that he was able to attend Ryslinge folk high school. In the early years of the 20. century, the school offered an education that had a critical view on society while striving for high moral values, based on the teaching of Christen Kold and Grundtvig. Rasmus
Rasms was originally from the area of Højen, south from the town Vejle. He came to Give, married Jenny and together they started a small chicken farm by Tykhøjetvej. Later they were able to buy a larger farm by Ringive.
Rasmus initiated the building of a communal house for cold storage, that took advantage of the surplus hear from the power plant in Langelund. He was also the first in the area who bought a tractor, which he would hire to his neighbors. – Especially at the potato harvest. Thereby becoming the areas agricultural contractor.
Rasmus’ progressive attitude was highly respected and he was trusted to grant credit to small farmers on behave of The Farmers Coopertive in Vejle Amt. They offered help to those who wanted to start new farms or implement new methods. His weight in the community and his understanding of human behavior helped him a lot in this position. Only one of the loans approved by him defaulted.
Rasmus was even asked to become the mayor of Give. But he refused.
In 1956 Rasmus was diagnosed with leukemia. This had a big impact on his life, but also the lives of his family. At 6 years of age, Anker had to assume his father’s duties on the farm. He and a boy from a neighboring farm, who helped had to milk, plough, saw and harvest. No one thought anything wrong with this at the time. Anker’s older brother was married and had just bought his own farm in Brande. But he did take over as agriculture contractor.
The family sold the farm in March of 1964, because Anker didn’t want to take it over. They moved to Give and into a newish detached home. Jenny started working at a laundry in Give. The difference between being self-sufficient on a farm and having to buy all the necessities of life in town came as a chock to her. Anker believes this was the cause of her diabetes.
Rasmus died in their home in February 1989.
Jenny, born in 1910, was the oldest of 5 sisters (Jenny, Metha, Astrid, Edith and Dagny) born and raised on a farm called Ullerupgården. Jenny lived up to the ideal of her time, as portrayed by Queen Ingrid of Denmark. She was an excellent housekeeper and craftswoman. We remember her often when we use the embodied tablecloth she made. She crocheted, knitted and was more or less self-reliant until her death in 1993.
My name is Britta Scholz and I live in Denmark since 1979. I was born in 1958 close by the city of Hamburg and grew up in a cosy family in Harburg in a 3-room-flat. In my parents circles I was the only child, but in the house with our flat, there were a lot of children, who played together in the back-yard. There was a sand-pit, a lawn, a space to wash a car, and a space to dry laundry for all families in the house.
Familien Scholz Efter 4 years in primary school I attended high-school (Gymnasium) Schwarzenberg. There I was appointed several jobs. My German-teacher found out fast, that I was the only kid, that had read all books in the library for pupils. From 6th grade I had the key and administration of the library. I was elected as the pupils representative and my father as the parents representative. We worked together with praise and criticism of the teachers and their methods.
After 10th grade I changed to the high-school Hochrad, to study latin. Now I traveled 1½ hour each way to school - in the city of Hamburg. When I turned 18, my mother decided, that I should live closer to the school and become responsible. This decision took a hard turn on my grades. My money didn't make ends meet - rent, books and food. So I started to work 25 hours a week beside school-hours. The situation was that bad, that I nearly missed out on my graduation. Only an A (15 points) in the last examination could grant me the graduation. There were exceptionally many controllants at the oral examination in History (Topic: Raise of the USA and the USSR to world power). Luckily I made it.
A good friend and I had planned to start to work at the Hamburg-America Line after graduation, to see the world and earn a lot of money.She did. I chose instead to follow my heart, since I had met my comming- now ex-husband Jens just before the graduation.
After a year visiting each other in the weekends, I moved to Denmark. Jens is a sculptor, who then earned his money at the stone-masonery of his father. I needed a permit to stay every third month. The police took three months to issue a permit. Therfore I was 3 months legally and 3 months illegally in Denmark. To solve this problem we married in 1980.
1982 we had our wonderfull son Bjarke.
Britta 1988 we seperated and our son stayed with his father. The time after the seperation was very hard and I found relief with friends in our circles. After some time Anker and I became a couple and since 29th of February 1992 we are engaged. We need to see, if it works out.
After the divorce I had various employers and jobs. I worked as an accountant, translator and mothertongue-teacher. 1st of November 1995 I started at GIVSKUD ZOO, and I am still employed there.
Whilst working at Givskud Zoo, I was allowed to study at university. Since I was full-time working, the studies took a bit longer then norm. But I have payed for all of my education. 10th of April 2016 I got my Master of Arts from SDU Odense.
After my fathers death on August 10th in 2015 I have no family ties to Germany any more. Therfore I applied for Danish citizenship, which I was luckily granted on December 26th in 2017.
Bøllund ist ein kleines Dorf in der Heide mit 8 Häusern, die sich ein gemeinsames Wasserwerk und ein Versammlungshaus teilen.

huset Mitten im Dorf liegt unser Haus, errichtet 1948. Der Bauherr war ein bekannter Widerstandskämpfer, der seine Baumaterialien von den Baracken der deutschen Besatzer in Give holte. Die Lage des Hauses wird wahrscheinlich durch die Familien- verhältnisse begründet. Die Ehefrau Lis war Tochter des Kaufmanns, der gegenüber seinen Laden hatte.
Während der deutschen Besatzung hatte die Gestapo den Kaufmann besucht und verlangt, daß er den Aufenthaltsort seines Schwiegersohnes Vagn preisgeben sollte, oder daß der Kaufmannsladen in die Luft gesprengt würde. Der Kaufmann soll geantwortet haben: 'Na das gibt einen ordentlichen Rumms'. Das wurde mir Mitte der 1990er bei der Polizei in Vejle erzählt, als ich die Beamten in Deutsch unterrichtete.
Das Haus ist also eigentlich eine Baracke. Der Widerstandskämpfer Vagn baute tatsächlich ein Niedrigenergiehaus, ehe so etwas erfunden worden war. Die Heizanlage steht mitten im Haus im Keller. Alle überschüssige Prozesswärme wird im Haus aufgenommen. Die Fenster sind groß und zeigt sich die Sonne, wärmt sie das Haus im Nu auf 30 Grad Celsius auf. In der Mitte der 1960er wurde ein gelber Mauerstein um die Baracke gemauert, da das Malen des Hauses sowohl teuer als auch arbeitsintensiv war.
1978 kaufte mein Mann Anker das Haus und ersetzte das Flachdach durch ein Dach mit Neigung. 1993 renovierte Anker die Wasserleitungen und den Anschluss an das Wasserwerk und baute eine Wasseruhr ein.
Unser Garten ist nichts Besonderes, umgeben von einer Buchenhecke mit großen Bäumen zum Ullerupvej. Gegen Westen ist der Garten von einem Knick mit Buchen, Holunder und Fliederbüschen geschützt. Dort ist Lebensraum für viele kleine Tiere.
Im Jahre 2013 hatte Bøllund Forsamlingshus (Versammlungshaus) sein 100jähriges Jubiläum.
Der Lokalhistoriker Erik Skødebjerg gab nach der Jahreshauptversammlung 2013 einen Überblick über die Geschichte des Hauses. Als 'Eingeborener', der bereits als kleiner Junge das Haus benutzte, kannte Erik sowohl die Gäste des Hauses, als auch die Höfe, von denen diese kamen. Mit der Verlängerung der Eisenbahn von Give nach Brande 1913-1914, kam ein wenig mehr Wohlstand in die Gegend. Bøllund und Hedegaard errichteten jeweils ein Versammlungshaus, und Øgelund errichtete sein Haus ein paar Jahre später.
Eriks Verständnis für die Entstehung der Versammlungshäuser ist der Beginn der modernen Demokratie. Um die Jahrhundertwende 1900 hatten 'Narren' kein Stimmrecht. Das waren etwa 85% der Bevölkerung, hauptsächlich Gesinde, Arbeiter und Hausleute. Diese Bevölkerungsgruppe konnte diese ungerechte Auffassung von Demokratie der Regierung nicht akzeptieren. Deshalb wurden Versammlungshäuser errichtet, damit man sich treffen konnte, um für das Stimmrecht für alle zu kämpfen. In Bøllund gab es 1911 mehrere Treffen um ein Versammlungshaus zu errichten. Am 25.2.1913 wurde eine Aktiengesellschaft gegründet, die ein Versammlungshaus bauen sollte. Es gab Aktien im Werte von 12,50, 25 und 50 Kronen .
Bis in die 1960er hatte das Haus einen Abort. Das ursprüngliche Haus hatte 140 qm. Drei Jahre später wurde der Gymnastikverein Bøllund gegründet, hier ein Bild der Frauenmannschaft. Frauenmannschaft In den ersten 10-20 Jahren wurde das Haus für Gymnastik, Vorträge, Dilettantentheater, Prämienspiel, Weihnachtsbaumfeste, Volkstanz und Erntedankfeste genutzt.
1940 wurde das Haus um 100 qm erweitert, dem heutigen großen Saal. Die beiden Gelegenheitslieder, die anlässlich der Einweihung des neuen Saales im Dezember 1941 gedichtet worden waren, wurden zum 100jährigen Jubiläum kopiert und gesungen. Bereits 14 Tage nach der Einweihung des großen Saales hielt der Ballklub Ullerup einen Ball am 5. Weihnachtstag. Weil die Deutschen Besatzer alle größeren Lokale in der Stadt Give beschlagnahmt hatten, gab es viele Arrangements in Bøllund während des Krieges. Die Schule in Bøllund benutzte das Haus auch als Sporthalle.
1965 wurde Schließung des Hauses diskutiert. Stattdessen wurde die Aktiengesellschaft zu einer Partnerschaft, und es wurden mehrere Partner gefunden. Damit wurde Kapital für eine Renovierung geschaffen. 1966 wurden WCs eingerichtet. Die Bühne wurde 1975 entfernt, um Platz für den heutigen kleinen Saal zu schaffen. 1973 wurde die Zentralheizung eingerichtet. Die Küche wurde 1976-77 modernisiert und 2012 wieder renoviert.
Bøllund Forsamlingshus hat seine Homepage bei dem Landesverein Dänische Versammlungshäuser.
Anker ist hier in der Gegend geboren und aufgewachsen. Als Nachzügler ist er mit Eltern aufgewachsen, die seine Großeltern hätten sein können. Sein älterer Bruder war schon 17 Jahre alt, als Anker 1950 geboren wurde.
Ankers Eltern, Rasmus und Jenny, waren etwas besonderes.
In der Dorfschule in Ringive wurde 3 Tage die Woche unterrichtet, und der Lehrer konnte nicht immer verstehen, daß man erst nach dem Melken zur Schule kommen konnte. Als der Lehrer und Rasmus, der auch Gemeinderatsvorsitzender war, Schwierigkeiten miteinander hatten, weil sich der Lehrer über lange Zeit krank meldete, wurde der Konflikt auf Ankers Rücken ausgetragen. Damit wurde Ankers Respekt für Schulwissen ziemlich lädiert.
Anker hatte das Pech, daß sein Traumberuf Flugzeugmechaniker unerreichbar wurde, als die Voraussetzungen für die Ausbildung geändert wurden, während er dem vorgeschriebenen Ausbildungsweg folgte. Mit seinem Gesellenbrief in der Hand, stellte er fest, daß er jetzt ein Abitur brauchte, um Flugzeugmechaniker zu werden. Der Verlust seiner Liebsten, die in einem Verkehrsunfall getötet wurde, und die Schwierigkeiten mit der Ausbildung, liessen ihn etwas ganz anderes machen.
Als Konkurrenzmensch hatte er mehrere verschiedene Sportarten ausprobiert, u.a. Schiessen mit Salonriffel und Judo. Anker Er begann sich im Motorsport zu engagieren.
1970 und 71 fuhr er bei lokalen Rennen mit einem 100 ccm Gokart - ohne Gangschaltung und Kupplung.
1972 tauschte er den Gokart mit einem 250 ccm Model mit Gangschaltung und nahm ohne größere Erfolge bei den dänischen Meisterschaften teil.
1973 fuhr er Formel Ford Rennen in Skandinavien.
1974 und 1975 fuhr er in der Weltmeisterschaft in Formel 2000 und erreichte eine Bronzemedaille in der WM.
Der Motorsport hatte Ankers Privatökonomie ziemlich ausgelaugt, und er begnügte sich von da an mit dem Sportschiessen.
Von 1975 bis 1986 war Anker ein bekannter und angesehener Schütze in Skandinavien, wurde sowohl dänischer, als auch nordischer Meister und gewann viele Turniere. Bei Terrainturnieren konnte das Ziel bis zu 570 m entfernt stehen, während bei Bahnen in Hallen 10 und 15m und bei Freilichtbahnen 50 m, 200 m und 300 m Standard waren.
1980 wurde Anker Vater. Als sein Verhältnis 1986 zerbrach, hörte er auch mit dem Sport auf.
Rasmus war ein sehr moderner Mensch, der für seine Herkunft auch sehr gebildet war.
1908 geboren, hatte er die Hochschule in Ryslinge besucht, die Anfang des 20. Jahrhunderts für eine gesellschaftskritische Ausbildung mit hohen moralischen Standards, die auf Christen Kold und Grundtvig aufbauten, garantierte. Rasmus
Rasmus kam aus der Gegend um Højen, südlich von Vejle nach Give. Als Jenny und er geheiratet hatten, starteten sie einen Hühnerhof in einem kleinen Hof am Tykhøjetvej.
Später konnten sie sich einen größeren Hof bei Ringive leisten.
Rasmus war der Initiator bei der Errichtung eines Gefrierhauses, das die Überschusswärme aus der Stromproduktion in Langelund ausnutzte. Er war der erste in der Gegend, der einen Traktor anschaffte, den er auch für andere Höfe benutzte, insbesondere bei der Kartoffelernte. Sein Fortschrittsgeist war sehr angesehen und ihm wurde anvertraut, Anleihen für Kleinbauern auszuteilen von der Einkaufsgenossenschaft Vejle Amt. Das war so eine Art Starthilfe für Hausleute auf den mageren Böden. Sein Menschenverstand und sein Durchsetzungsvermögen trugen dazu bei, daß nur eine Anleihe in seiner Karriere nicht zurückbezahlt wurde.
Ihm wurde auch das Bürgermeisteramt in Give angetragen. Das nahm Rasmus nicht an.
1956 wurde bei Rasmus Leukämie diagnostiziert, was eine ausserordentliche Einwirkung auf sein und das Leben seiner Familie ergab. Als sechsjähriger Junge musste Anker Pflichten wie ein Erwachsener übernehmen, und niemand fand das ungewöhnlich.
Den Betrieb und Rasmus' köperliche Aufgaben übernahm Anker zusammen mit einem Nachbarjungen. Die Kühe wurden gemolken, es wurde gepflügt, gesät und geerntet. Der große Bruder hatte kurz vor der Diagnose geheiratet und seinen eigenen Betrieb in Brande gekauft, aber er übernahm die Arbeiten mit Maschinen für andere Höfe.
Im März 1964 gab die Familie die Landwirtschaft auf, weil Anker den Betrieb nicht übernehmen wollte. Die Familie zog nach Give in ein fast neues Einfamilien-Haus.
Jenny begann in einer Heissmangelei zu arbeiten, weil sie sich sehr über den Wechsel vom Landleben zum Stadtleben erschrak. Der Unterschied im Haushalt in der Landwirtschaft, wo sie mehr oder weniger Selbstversorger war, zu dem in der Stadt, wo alles gekauft werden musste, war eine Umstellung, die Jenny Diabetis bescherte, das nimmt Anker zumindest als Grund an.
Rasmus starb im Februar 1989 zu Hause.
Jenny, war die ältestete von 5 Schwestern. (Jenny, Martha, Astrid, Edith und Dagny), ist auf dem Ulleruplundhof 1910 geboren und aufgewachsen. Sie entsprach vollständig dem Zeitideal der Frau, welches Königin Ingrid progagiert hatte. Sie war eine tüchtige Hausfrau, die das tägliche Leben meisterte. Wir erinnern uns an sie, jedes Mal wenn ihre handgenähten und bestickten Tischdecken aufgelegt werden. Sie häkelte, strickte und nähte und war ziemlich unabhängig bis zu ihrem Tod 1993.
Ich heiße Britta Scholz und wohne seit 1979 in Dänemark. 1958 bin ich vor der Stadt Hamburg geboren und in geborgenen Familienverhältnissen in Harburg in einer 3-Zimmer Eigentumswohnung aufgewachsen. Im Umgangskreis meiner Eltern war ich das einzige Kind, aber im Treppenhaus gab es eine Menge Kinder, die miteinander im Hinterhof spielten, dort gab es einen Sandkasten, Rasen, Waschplatz für Autos und einen Platz zum Trocknen der gewaschenen Wäsche für alle Familien im Haus. Familie Scholz Nach 4 Jahren in der Volksschule ging ich auf das Gymnasium Schwarzenberg. Dort wurde mir mehrere Aufgaben übertragen. Mein Deutschlehrer entdeckte schnell, daß ich als Einzige alle Bücher der Schülerbücherei gelesen hatte. Deshalb erhielt ich ab der 6. Klasse Schlüssel und Verantwortung für die Schülerbibliothek. Ich wurde auch in den Schülerrat gewählt und mein Vater in den Elternrat. Wir machten gemeinsame Front bei Kritik und Lob unserer Lehrer und ihrer Methoden.
Nach der 10. Klasse wechselte ich ans Hochrad um das kleine Latinum zu bekommen. Der Schulweg wurde 1½ Stunden lang - mitten in Hamburg. Als ich 18 wurde, beschloss meine Mutter, daß ich näher bei der Schule wohnen und selbstständig werden sollte. Dieser Entschluß beeinflusste meine Zensuren sehr stark. Das Geld reichte nicht für Miete, Bücher und Essen. Also arbeitete ich 25 Stunden die Woche neben dem Schulbesuch. Die Situation war so kritisch, daß ich fast beim Abitur durchfiel. Nur mit 15 Punkten (einer 1) im letzten Examen konnte ich mein Abitur bestehen. Also waren ungewöhnlich viele Kontrollanten bei dem mündlichen Examen in Geschichte (Thema: Aufstieg der USA und der UDSSR zur Weltmacht) anwesend. Glücklicherweise bestand ich.
Eine gute Freundin und ich hatten uns vorgenommen, bei der Hamburg-Amerika Linie nach unserem Abitur anzumustern, um die Welt zu sehen und Geld zu verdienen. Sie tat es. Ich hatte kurz vor dem Examen meinen Ex-Mann Jens getroffen und gab der Liebe den Vorzug vor der Abenteuerlust.
Nach einem Jahr, in dem wir einander an den Wochenenden besuchten, zog ich nach Give, Dänemark. Jens ist Bildhauer, der damals als Steinmetz im väterlichen Betrieb sein Geld verdiente. Alle 3 Monate musste meine Aufenthaltsgenehmigung erneuert werden. Die Bearbeitungszeit war 3 Monate. Also war ich immmer 3 Monate legal und 3 Monate illegal im Land. Dieses Problem wurde 1980 durch Heirat gelöst.
1982 bekamen wir unseren wunderbaren Sohn Bjarke.
1988 trennten wir uns, und Bjarke wohnte weiterhin bei seinem Vater. Britta Die Zeit nach der Trennung war sehr schwer und ich fand Hilfe bei Freunden im Umgangskreis. Nach einiger Zeit wurden Anker und ich ein Paar und wir verlobten uns am 29.2.1992. Mal sehen ob es hält.
Nach der Scheidung hatte ich verschiedene Arbeitsgeber und Jobs. Ich arbeitete als Buchhalter, Übersetzer und Muttersprachlicher Lehrer. Am 1. November 1995 wurde ich in GIVSKUD ZOO eingestellt, wo ich noch immer arbeite.
Während meiner Anstellung in Givskud Zoo, hatte ich die Möglichkeit deutsche Sprachwissenschaften, IT-Wissenschaften und Geschichte an der Universität zu studieren. Da ich Vollzeit arbeite, dauerte das Studium etwas länger als normiert. Aber ich habe die gesamte Ausbildung selbst finanziert. Am 10. April 2016 erlangte ich den Cand.Mag. an der SDU Odense.
Nach dem Tod meines Vaters am 10. August 2015, habe ich nicht mehr familiäre Verbindung zu Deutschland. Deshalb beantragte ich die dänische Staatsbürgerschaft, die ich glücklicherweise seit dem 26. Dezember 2017 besitze.